Waxing

 • Full leg wax – £28
 • ¾ leg wax – £23
 • ½ leg wax – £18
 • Bikini wax – £13
 • High bikini wax – £18
 • Brazilian wax – £23
 • Hollywood wax – £26
 • Arm wax – £20
 • Underarm wax – £12
 • Eyebrow wax – £9
 • Lip wax – £8
 • Chin wax – £9
 • Side of face – £12
 • Eyebrow wax, tint, lip and chin – £28 (patch test needed for tint 48 hours prior)

Mens Waxing

 • Back wax – £30
 • Chest wax – £25
 • Eyebrow tidy up – £9
 • Ear tidy up – £10